Menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności Grupy Tornos

Grupa Tornos przywiązująca dużą wagę do uczciwości i przejrzystości dąży do budowania mocnych, trwałych, opartych na zaufaniu i wspólnym interesie relacji ze swoimi klientami i dostawcami. Zgodnie z tą filozofią, ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas zasadnicze znaczenie i pragniemy, za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności, przekazać Państwu informacje o sposobie zbierania i przetwarzania tych danych.

Za Państwa uprzednią zgodą, wyrażają Państwo zgodę (i) na zbieranie i wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności oraz (ii) na przekazywanie Państwa danych osobowych do innych krajów (w tym do krajów znajdujących się poza Unią Europejską).

Do czego ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności?

 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych, aplikacji, a także do wszelkich innych projektów Grupy Tornos wiążących się z gromadzeniem danych osobowych ( « Serwisy elektroniczne»). Co za tym idzie, niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy stron internetowych innych firm, również takich, które mogły zostać wymienione w naszych Serwisach elektronicznych za pośrednictwem linku internetowego.

Kto gromadzi dane osobowe (Tożsamość podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie)?

Twoje dane osobowe są gromadzone przez Tornos Holding SA, rue Industrielle 111, 2740 Moutier, Szwajcaria, a także przez jej bezpośrednie i pośrednie jednostki powiązane, jednostki zależne oraz oddziały (dalej: „Grupa Tornos”).

Jakie dane zbieramy od Państwa?

Za Państwa uprzednią zgodą, kiedy korzystacie z naszych Serwisów elektronicznych możemy gromadzić i przetwarzać wszystkie lub niektóre z następujących danych:

dane, które nam Państwo przekazują (i), wypełniając formularze, (ii) zamieszczając treści online, (iii) subskrybując usługi online (np.: aplikacje i strony sieci społecznościowych) lub (iv) przesyłając nam korespondencję (v), a także podczas rozmów i (vi) kontaktów biznesowych:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres pocztowy służbowy (ewentualnie również adres prywatny) i adres mailowy;
 • Płeć;
 • Numer telefonu służbowego (ewentualnie również prywatnego), telefonu stacjonarnego i komórkowego;
 • Adres pocztowy;
 • Wiek i data urodzenia;
 • Państwa opinia o naszych produktach;
 • Produkty i usługi Państwa firmy (jeśli są Państwo dostawcą);
 • Potrzeby Państwa firmy (jeśli są Państwo klientem);
 • Cena i warunki płatności;
 • Historia Państwa zakupów naszych produktów oraz sprzedaży Państwa produktów Grupie Tornos;
 • Wszelkie specjalne wnioski kierowane do nas przez Państwa;
 • Państwa zdjęcia i filmy wideo, które chcecie udostępnić.

Możemy poprosić, by odpowiedzieli Państwo na pytania w ankietach, które wykorzystujemy do celów naukowych i statystycznych.

Czy gromadzimy Państwa adres IP i pliki cookies?

Możemy zbierać takie informacje, jak Państwa adres IP oraz typ przeglądarki do celów administrowania naszymi systemami i/lub opracowywania statystyk bez identyfikowania jakichkolwiek innych informacji prywatnych.

W pewnych przypadkach możemy wykorzystywać pliki cookies, które odpowiadają małym plikom złożonym z liter i cyfr pobieranym na Państwa urządzenie końcowe podczas wchodzenia do naszych Serwisów elektronicznych. Używamy plików cookies głównie po to, aby Państwa rozpoznać przy ponownym łączeniu się z naszymi Serwisami elektronicznymi i aby pokazywać treści, które mogą odpowiadać Państwa zainteresowaniom.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych są zwykle ustawione na akceptowanie plików cookies, ale mogą Państwo łatwo to zmienić, modyfikując ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli postanowią Państwo wyłączyć obsługę plików cookie, niektóre elementy naszych Serwisów elektronicznych mogą nie być dostępne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szczegółowymi zasadami dotyczącymi plików "Cookies

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe głównie w zakresie zarządzania naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami i dostawcami, a w szczególności, aby odpowiadać na Państwa wnioski i oferty lub wysyłać Państwu najnowsze wiadomości i informacje o naszych produktach, markach, działaniach i/lub nasze materiały elektroniczne (newsletter, decomagazine) lub aby poinformować Państwa o naszych potrzebach, które mogą Państwa zainteresować, aby umożliwić Państwu dokonywanie zakupów lub oferowanie online czy też za pomocą innych środków komunikacji, produktów i usług, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, akcesoriów, części zamiennych i usług posprzedażnych.

Wykorzystujemy również Państwa dane w celu ulepszania Państwa doświadczenia cyfrowego podczas korzystania z naszych Serwisów elektronicznych: rozpoznania tego, co Państwa interesuje w naszych Serwisach elektronicznych oraz ich zawartości, potwierdzenia Państwa udziału w naszych działaniach, przetwarzania Państwa płatności, zagwarantowania, że nasze Serwisy elektroniczne są prezentowane w sposób najlepiej dostosowany do Państwa oraz do urządzenia końcowego, a także aby chronić Państwa przed ewentualnymi nieuczciwymi praktykami.

Jak mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

Zawsze mają Państwo możliwość skontaktowania się z nami drogą pocztową, e-mailem lub telefonicznie, aby uzyskać wgląd w posiadane przez nas dane osobowe.

W przypadku stwierdzenia błędu wśród tych danych lub uznania ich za niekompletne czy niejednoznaczne, mogą Państwo również poprosić nas o ich poprawienie, uzupełnienie lub sprecyzowanie.  Mogą Państwo również sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych w celach marketingowych lub przekazywaniu ich innym podmiotom w tym celu.  Na koniec, mogą nas Państwo poprosić o usunięcie wszelkich posiadanych przez nas i dotyczących Państwa danych osobowych. Prosimy jednak pamiętać, że możemy zachować ślad Państwa danych w celach archiwizacyjnych (zwłaszcza gdy jest to wymagane przez prawo lub nasze zobowiązania ubezpieczeniowe).

Czy udostępniamy Państwa dane osobowe?

Z zastrzeżeniem tego, co określono w niniejszej polityce ochrony danych osobowych lub chyba że uzyskaliśmy Państwa uprzednią zgodę, możemy przekazywać Państwa dane osobowe pracownikom Grupy Tornos lub naszym usługodawcom (na przykład, agencjom, zarządzającym naszą działalnością mailingową, albo usługodawcom odpowiedzialnym za instalację urządzeń peryferyjnych w naszych produktach) i/lub partnerom handlowym w wyżej wymienionych celach i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im zadań. Osoby te będą mogły kontaktować się z Państwem bezpośrednio, używając danych kontaktowych, które zostały nam przekazane.

Należy pamiętać, że rygorystycznie wymagamy od naszych usługodawców, aby wykorzystywali Państwa dane osobowe wyłącznie w celu zarządzania usługami, które u nich zamawiamy. Prosimy również tych usługodawców, aby zawsze postępowali zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych i zwracali szczególną uwagę na poufność tych danych.

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane w naszych bazach danych i/lub w bazach naszych usługodawców.

W niektórych przypadkach, i głównie z przyczyn technicznych, bazy danych mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza krajem (w tym poza Unią europejską), z którego pierwotnie wprowadzili Państwo dane.

Państwa prawa do swoich danych osobowych:

Wszystkie prawa zgodnie z przepisami RODO które Państwa dotyczą, czyli:

 • Dostęp do swoich danych;
 • Poprawianie swoich danych;
 • Usuwanie swoich danych;
 • Ograniczanie ich przetwarzania;
 • Odmowa ich użycia;
 • Zapewnienie prawa do przenoszenia swoich danych;
 • Podjęcie decyzji o wycofaniu swojej zgody;
 • Odwołanie się, jeśli Grupa Tornos nie spełniła swoich zobowiązań.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Ze względu na międzynarodowy zasięg Grupy Tornos i jej szwajcarskie korzenie i w celu zoptymalizowania jakości naszych usług, wyżej wymienione sposoby przekazywania informacji mogą wiązać się z przesyłaniem danych osobowych poza Państwa kraj i/lub do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których ustawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych różni się od ustawodawstwa Unii Europejskiej.

W takim wypadku, bezpieczeństwo i poufność danych osobowych zapewniają rygorystyczne i odpowiednio dostosowane środki ochrony danych:fizyczne, organizacyjne, proceduralne, techniczne i kadrowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Tornos będzie przechowywać Państwa dane osobowe w bezpiecznym środowisku tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone lub przez minimalny okres przechowywania przewidziany przez przepisy obowiązujące w szczególności w sprawach cywilnych i handlowych.

Czy Państwa dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób?

Naszym celem jest zawsze przechowywanie Państwa danych osobowych w najbezpieczniejszy sposób i tylko przez okres konieczny do osiągnięcia celu operacji przetwarzania. Mając to na uwadze, podejmujemy odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby w miarę możliwości zapobiec wszelkim zmianom, utracie lub nieupoważnionemu dostępowi do Państwa danych. 

Pragniemy poinformować Państwa, że niniejsza polityka prywatności może zostać przez nas zmieniona. W takim przypadku, na tej stronie będzie można się zapoznać ze zmianami.

Inspektor ochrony danych osobowych osób zewnętrznych (zwany dalej inspektorem)

Funkcję inspektora pełni w grupie Tornos Pani Ingeborg Grosse, którego adres e-mail to: (dpo [at] tornos.com).

Państwa dane osobowe są gromadzone przez Tornos Holding SA, rue Industrielle 111, 2740 Moutier, Szwajcaria.

Obowiązujące przepisy:

Ochrona Państwa danych osobowych podlega przepisom obowiązującym w kraju, w którym prowadzą Państwo działalność zawodową.

TORNOS SA Rue Industrielle 111 CH-2740 MOUTIER Szwajcaria Tel. +41 (0)32 494 44 44